Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelési tájékoztató célja:

A  Lippai Zsolt egyéni vállalkozó (továbbiakban mint Adatkezelő) elkötelezett mindazon magán személyek adatainak a védelme iránt, akik felkeresik weboldalát.
Adatkezelési tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A Tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a Jogorvoslatban írt általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. Egyéni vállalkozó ezúton fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. A honlap használója a jelen Tájékoztatóval a honlap használatának általános szabályait illetve az ehhez fűződő Jogi feltételeit és lehetőségeit ismerheti meg.
A honlapra látogató aktív hozzájárulásával elfogadottnak ismeri el, hogy a weboldal használatához, a portálon megadott személyes adatait, az Adatkezelő megismerheti. Amennyiben nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok helyességért kizárólag az azt megadó személy felel.

Adatkezelő adatai:
NÉV: Lippai Zsolt  EV
SZÉKHELY: 7342 Mágocs, Ady E. u. 79/e
ADÓSZÁM: 60664721-1-22
HONLAP: https://ingatlanbox.com
E-MAIL CÍM: info@ingatlanbox.com
TELEFONSZÁM: +3630-2506996
Adatkezelés irányelvei:
A személyes adatok kezelését a portál jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezi. A személyes adatok megadása csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
Lippai Zsolt egyéni vállalkozó a portálon ingatlan eladási szándékkal regisztráló magánszemélyek adatait semmilyen formában nem kezeli, nem menti le. A regisztrálás díjtalan. Az adatkezelő DM nem folytat.
A hirdetés megjelenéséhez csupán
email címet,
telefonszámot
nevet kell regisztrálni
Az Adatkezelő harmadik személyként nem kíván az adás- vételi ügyletben részt venni. A portál az eladó és a vevő kapcsolatfelvétel céljából jön létre.

Weboldal célja:
A weboldalon regisztrált érintettek számára ingatlan eladáshoz szükséges online felület biztosítása.

Technikai adatok:
Az Adatkezelő törekszik a megfelelő technikai és szervezeti védőintézkedések megtételére az Ön személyes adatainak bizalmas jellegének megőrzése érdekében.
Ezen adatok:
– biztonságáért ,
– annak megakadályozásáért, hogy személyes adatai jogtalanul ne módosuljanak
– vagy felhatalmazással nem rendelkező harmadik személy ezekhez hozzáférjen.

Ezúton szeretnénk tájékoztatni  a weboldalra regisztrálókat, hogy honlapunkon kezelt személyes adataikat milyen jogalappal, milyen célból, milyen időtartalommal kezeljük.
Tájékoztatásunk kiterjed a kezelt adatok körére, adatainak módosítására  vagy törlési lehetőségeire.
Ezen adatokat kizárólag a weboldal zavartalan működésének teljesítéséhez tároljuk.

Honlapunkon keresztül történt megkeresés esetében a személyes adatok kezelése:
Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelésben érintettek köre: a kapcsolati fül alatt személyes adatokat megadó felhasználók
Adatkezelés időtartalma: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatok tárolási módja: elektronikus
Kezelt adatok köre: név, cím, elérhetőség (telefonszám, email cím), IP cím
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő
Személyes adatok módosítása vagy törlése kérelmezhető emailben vagy telefonon az adatkezelő megadott elérhetőségein.
Adatkezelési tájékoztatónk célja, hogy a weboldalon történt kapcsolatfelvétel során megadott személyes
adatok elveit és szabályait ismertessük. Adatkezelési tájékoztatónk az oldal használata során kezelt adatok használatára terjed ki.
Adatkezelő a személyes adatokat csak a meghatározott célra, előzetes tájékoztatás után, korábban meghatározott célhoz rögzített ideig a megfelelő jogalappal kezeli.
Weboldalunk látogatója, az Adatkezelő szolgáltatásának megrendelője a weboldal használatával hozzájárulását adja, hogy:
személyes adatait az Adatkezelő a meghatározott cél érdekében
a szolgáltatást igénybe vevő hozzájárulásával
az Ügyfél kapcsolatfelvételétől a hozzájárulásának visszavonásáig kezelje.
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és bármikor visszavonható. Személyes adatainak a törlését, módosítását egy email küldésével tudja kezdeményezni weboldalunkon a kapcsolat fül alatt. Ezen irányú megkeresését az Adatkezelő 5 munkanapon belül teljesíti.

Weboldal célja:
A weboldalon regisztrált érintettek számára ingatlan eladáshoz szükséges online felület biztosítása.
Weboldalon regisztrált Érintettek adatkezelése:
Adatkezelés célja: regisztráció – eladó ingatlanok regisztrálása
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása
Adatkezelésben érintettek köre: az ingatlan eladással kapcsolatban a személyes adatokat megadó felhasználók
Adatkezelés időtartalma: a hozzájárulás visszavonásáig
Adatok tárolási módja: elektronikus
Kezelt adatok köre: név, cím, elérhetőség (telefonszám, email cím), IP cím
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő

Adatfeldolgozók:
Az Adatfeldolgozó a jelen tájékoztatóban meghatározza, hogy mely címzetteknek továbbítja a személyes adatokat titoktartási kötelezettséggel.

IT SZOLGÁLTATÓNK
Cégnév: MikroVPS Kft.
Székhely: 1096 Budapest, Sobieski János utca 19-21/A
Cégjegyzékszám: 01-09-205021
Adószám: 25189861-2-43
e-mail cím: support@mikrovps.hu
Telefonszám: +36 94 200-210
Honlap: https://www.mikrovps.net/hu

LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ
Cégnév: Magyar Posta Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
Honlap: https://www.posta.hu

KÖNYVVITELI, ADÓZÁSI FELADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATFELDOLGOZÓ
Cégnév: Partner-e Kft.
Képviselő: Müllerné Magyar Edina
Székhely: 7200 Dombóvár, Ady E. u. 6. I/2.
Adószám: 13738169-2-17
Telefonszám: (30) 262 9089

Az Adatkezelővel szerződött Adatfeldolgozó írásbeli szerződés alapján működik együtt.
Az Adatkezelő minden olyan szerződéses partnerétől (adatfeldolgozójától) aki személyes adatok birtokába jut megköveteli és elvárja az Európai Unió 679/2016 sz. Általános Adatvédelmi Rendelete szerinti működést.
Az Adatkezelő megtesz minden szükséges technikai és szervezési intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az érintettek által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés folyamán, hogy ezáltal a lehető legkisebb legyen az adatkezelési kockázat.

Cookie- Sütik a weboldalon
A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például:
az oldal beállításai
a bejelentkezés állapota.
IP cím
bejelentkezés helye
A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok.
A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről az Adatkezelő a weblap látogatóját tájékoztatja.
Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás, azonosítás
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói
Adatkezelés időtartalma: hozzájárulás visszavonásáig
Adatok tárolási módja: elektronikus
Kezelt adatok köre: IP cím, időpont, beállítási adatok
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő

Google Analytics
A Google Analytics belső cookie-k (sütik) alapján állít össze jelentést ügyfelei részére a weblap felhasználóinak szokásairól. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google az információkat arra használja, hogy kiértékelje, hogyan használják a felhasználók a honlapot. További szolgáltatásként a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készít weboldal üzemeltetőjének részére, hogy az további szolgáltatásokat teljesíthessen vagy szolgáltatását optimalizálja.
A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet.
Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu
vagy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout elérhetőségeken.
A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatkezelés célja: többletszolgáltatás
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Adatkezelésben érintettek köre: a weboldal látogatói
Adatkezelés időtartalma: a weboldal látogatási időtartalmáig, amit a weboldalunkra látogató a megadott weboldal elérhetőségek segítségével ki tud kapcsolni
Adatok tárolási módja: elektronikus
Kezelt adatok köre: IP cím, időpont, beállítási adatok
Adatfeldolgozók köre: Adatkezelő

Az adatkezelés során Önt megillető jogok:

a tájékoztatáshoz való jog,
Érintettek ingyenes tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, a jogszabályban meghatározott eseteken kívül kérheti azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

adatok helyesbítéséhez való jog,
Érintettek kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, illetve jogosult kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

az adatok törléséhez való jog,
Érintettek kérésére az Adatkezelő törli a rá vonatkozó személyes adatokat, ha azok kezelésére más törvényi jogszabály nem kötelezi, ha ügyfelünk visszavonja adatai kezeléséhez korábban megadott hozzájárulását, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen akkor késedelem nélkül törlésre kerülnek a megadott személyes adatok.

a tiltakozás joga, elfeledtetéshez való jog
Érintettnek jogában áll tiltakozni az adatkezelés ellen. Ezt az Adatkezelőnek mérlegelés nélkül kell elfogadnia, amennyiben nincsen szüksége más törvényi kötelezettségeiből adódóan a továbbiakban a megadott személyes adatokra, a törlést 5 munkanapon belül el kell végeznie.

hozzáféréshez való jog
Az Érintetek ingyenes tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérhetik azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Mindezen jogok az adatkezelés időtartamán belül ténylegesen megilletik szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintetteket a kapcsolatfelvételtől a szolgáltatás nyújtás végéig.

Adatbiztonság:

Jogosulatlan hozzáféréssel, jogosulatlan kezeléssel (különös képen jogosulatlan adat megszerzésre, feldolgozásra, annak megváltoztatására vagy annak megsemmisítése ellen)  az Adatkezelő megfelelő technikai megoldásokkal és eljárási szabályok kiválasztásával próbálja a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni ennek kockázatát.

Az adatok megismerésére jogosultak köre:
Lippai Zsolt egyéni vállalkozó mint Adatkezelő
Jogorvoslat
Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek ingyenes tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezelésének részleteiről, valamint jogszabályban meghatározott esetekben kérhetik azok helyesbítését, törlését, zárolását, vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhatnak az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
A Felhasználó a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint az Infotv.-ben foglaltak szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) fordulhat és panaszt tehet.
Az Adatkezelő felelősségébe tartozóan  az adatincidensekről,  adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet (adatkezelési tevékenység nyilvántartása) a GDPR 30. cikkének megfelelően.
Adatvédelmi incidens: az adatok biztonságának  olyan sérülése, amely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő a GDPR 33. és 34. cikkei szerint köteles eljárni. Az Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
Az Adatkezelő bármikor jogosult jelen Szabályzatot módosítani a változó jogszabályokhoz igazítani.
Mindezen módosításokat, változtatásokat  az Adatkezelő a honlap felületén közzéteszi, erről az Érintetteket tájékoztatja.

Egyebek
Ha egy terminált több személy is használ, vagy a terminálon több internetes program is fut, egyértelműen
nem tudjuk biztosítani, hogy az Ön termináljának szánt szolgáltatások és reklámok valóban egy adott felhasználóhoz jutnak el és nem a terminál más felhasználójához.

Adatvédelmi tájékoztatóban előforduló fogalmak:

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (kizárólag az adatkezelő utasításait végzi el jogszerűen)

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelési kockázat: különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből ered

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja (rendelkezik az adatkezelési műveletek felett)

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

érintett felügyeleti hatóság: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:
a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;
b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy
c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz

érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez, pl.: munka lapon az adatkezelési nyilatkozat aláírása

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.

Privacy Settings saved!
Adatkezelési tájékoztató

A weboldalon "cookie-kat" ("sütiket") használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk látogatóinknak. A cookie beállítások igény esetén bármikor megváltoztathatók a böngésző beállításaiban.


Adatkezelő azonosítása: NÉV: Lippai Zsolt EV – mint Adatkezelő SZÉKHELY: 7342 Mágocs, Ady E. u. 79/e ADÓSZÁM: 60664721-1-22 HONLAP: https://ingatlanbox.com E-MAIL CÍM: info@ingatlanbox.com TELEFONSZÁM: +3630-2506996 Jelen tájékoztatóban az Adatkezelő által az ingatlan értékesítés céljából létrehozott weboldal adatkezelési tájékoztatójának a hozzájárulását megadottnak tekintjük. Az Adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoztathatók: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelkezései Az adatkezelés célja: regisztráció az ingatlan eladáshoz fejlesztett weboldalra Az adatkezelés jogalapja: az Érintett önkéntes hozzájárulása Az adatkezeléssel érintettek: az a természetes személy, aki a fenti módon az Adatkezelőnek hozzájárulását adja a weboldal regisztrációjához. Kezelt adatok köre: Vezetéknév, Keresztnév, eladásra kínált ingatlan címe, e-mail cím Az adatkezelés időtartalma: az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig Az adatok tárolásának módja: az Adatkezelő informatikai rendszerében elkülönülő adatkezelési listán

Decline all Services
Accept all Services